Barnhemmet

"Våra barn är vår framtid och vårt stora ansvar är att visa omtanke och ta hand om dem på bästa möjliga sätt." Nelson Mandela

NorSA Community Care är en norsk-sydafrikansk organisation som funnits i Kapstaden sedan 1996. De har lång erfarenhet och stor kompetens att driva barnhem i Sydafrika. Vi har kontakt med dem sedan tidigare. Som exempel hade de en endagsutbildning för våra mammor och volontärer hösten 2014.  

NorSA engageras nu fullt i barnhemmet. Leif Rahmqvist sitter som ordförande i styrelsen och med gemensamma krafter ska vi realisera våra visioner på bästa sätt.