Yrkesskolan

’’Utbildning är det mäktigaste vapen du kan använda för att förändra världen.’’ Nelson Mandela

Genom yrkesskolan ska vi erbjuda ungdomar som slutat skolan yrkesmässiga utbildningar som murare, sömmerskor, bagare, kockar, massörer och hårfrisörer. På schemat kommer även utbildning i entreprenörskap att finnas. Tanken på en yrkesskola har funnits med från början och vi kommer nu att satsa stort på den. Får unga en chans till utbildning som de kan livnära sig på i framtiden bryts den onda spiralen av arbetslöshet, utsatthet, sjukdom och alkoholism. Det tar inte bara ungdomarna ur hopplösheten, med fler utbildade invånare kommer hela samhället att utvecklas och drivas i positiv riktning. 

Den första kursen i sömnad/kläddesign startade den 7 mars 2016 med 6 engagerade elever som verkligen brinner efter kunskap. Kursen pågår till och med november med stor avslutning, modevisning och diplomutdelning den 1 december.

Till skolans olika kurser kommer vi engagera både lokala lärare och lärare på volontärbasis från andra länder. Är du professionell i något av ovanstående yrken och känner att du vill göra en insats på plats, hör av dig!